Linn LP12 Valhalla Power Supply Components

Linn LP12 Valhalla Power Supply Components

Linn LP12 Valhalla Power Supply Components

Linn LP12 Valhalla Power Supply Components

Item Description
1 Resistors 15kΩ (7 watt) (R2, R3)
2 Bridge Rectifier (BR1)
3

Capacitors (C1, C2, C8)

47µF 250v axial

4

Varistor  (R1)

(Repalces original Resistor 47Ω)

5

Fuse

1A 

6 -
7

Capacitor (C3)

220µF 10v axial.

** IMPORTANT Solder both sides above R10***

8

Capacitor (C15)

22µF 50v radial

9

Capacitor (C14)

1µF 50v radial

10

Capacitor (C20)

1µF 50v radial

11

Capacitor (8)

22µF 50v radial

 

-

Zener Diode (Z1)

7.6V 0.25W

-

Resistor (R32)

560kΩ 0.4watt

 

YouTube Strap